Vendors prosjekter spenner fra uforbindtlige vurderinger av effektiviseringspotensial til utvikling og installering av nøkkelferdige spesialmaskiner og produksjonslinjer.


Vendor tilbyr løsninger som automatiserer og effektiviserer produksjonen i din bedrift. Vi kan hjelpe deg enten det er en konkret maskin, eller en produksjonsprosess som burde effektiviseres, men du er usikker på hvordan.

Vendor tar også på seg utviklingsoppdrag og bygging av prototyper. I utviklingsprosessen bruker vi vår nye fullfarge 3D-printer Spectrum Z510.


Vendor kan i tillegg tilby tjenester som:

Prosessforbedring
Prosessanalyse og kartlegging av forbedringspotensial.

Idèutvikling
Vendor har utviklet spesiell kompetanse innen idèutvikling og praktisk utnyttelse av tekniske løsninger

Simulering
Bevegelser kan etter kundens ønske modelleres og kjøres i 3D. Tre dimensjonale simuleringsmodeller sikrer funksjonaliteten i løsningen og eventuelle forbedringer avdekkes.

3D-printing
Prototyper og modeller kan printes ut i vår fullskala fargeprinter for vurdering av funksjon og form.

Produksjon/installasjon
Vendor sammenstiller og testkjører maskinene i eget verksted før montering og igangkjøring ute hos kunde.  Krav til driftssikre og operatørvennlige maskiner sikres gjennom Vendor sin erfaring innen produksjon av egenutviklede systemer.

Prosjektstyring
Vendor har i en rekke prosjekter, dersom kunden ønsker det, tatt ansvar for fremdrift og rapportering i prosjektet.