Nyhet - Skjærbord med automatisert fremføring av skjærte plater

 

Skjærebordet fungerer slik at den ferdigskjærte platen blir transportert fremover mot fronten av bordet.  I fronten står en operatør og plukker deler med en "lettkran" og kjører selv frem platen etterhvert som han plukker.

 

Fordeler:

- Redusere plukketiden betraktelig - slipper å gå frem og tilbake på bordet for å hente skjærte deler

- HMS biten er mye bedre idet plukkingen hovedsakelig kan skje i fronten med "lett kran", og man reduserer tråkkingen opp og ned av bordet

- Slagget blir fraktet  frem til fronten av skjærebordet og blir derfra transportert  over til en slagg vogn på siden ved hjelp av en transportør.

- Flattjernene festet til skjærebordet som platene blir skjært på, er festet med skruer og kan enkelt skiftes ut en og en.

-


Film
Klikk for avspilling